Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Dokumenti
Platni Sustav - Pravila I Uvjeti Korišćenja

 

Apsolutno bez ikakvih predrasuda, ove norme ponašanja predstavljaju ugovor između Sustava Alternativne Valute Crom i svih onih koji u želji za sudjelovanjem u izgradnji nove kooperativne održive ekonomije, dobrovoljno postaju njegovi članovi prihvaćajući ga za poslovni subjekt.

 

Terminologija

Sustav Alternativne Valute Crom je suvereni sustav za procjenu i razmjenu vrijednosti kojeg kao društvenu mrežu i platni sustav - sve u jednom - aktivno razvija Udruga Crom Alternativna Razmjena. Sustav Alternativne Valute Crom je elektronička platforma - institucionalna referentna točka za komunikaciju bez teritorijalnih ograničenja, kroz koju se kao sredstvo razmjene izdaje Crom Alternativna Valuta; te vodi evidencija o stanju na računu svih članova i svim razmjenama koje oni međusobno obavljaju. Sustav je u potpunosti neovisan o bilo kakvoj nacionalnoj pripadnosti ili političkoj obojenosti, nedjeljiva je cjelina koja pripada cijeloj zajednici izuzev neverificiranih članova. Osnovna svrha sustava je da služi zajednici, a ne da zajednica služi njemu. Pod imenom "The Administration", za upravljanje Sustavom Alternativne Valute Crom je odgovorna Udruga Crom Alternativna Razmjena.

Crom Alternativna Valuta je preorijentacija s koncepta "novac - dug" na koncept "novac - imovina", cromovu vrijednost ne stvaraju oni koji ga izdaju već oni koji ga dogovorom prihvaćaju. U trenutku stvaranja, valuta crom je vlasništvo cijele zajednice izuzev neverificiranih članova. U opticaju, crom je vlasništvo nosioca. Crom je oficijalno definiran kao isključivo na dobrovoljnoj bazi prihvaćen ekonometrijski simbol, koji istovremeno predstavlja i vrijednost same mjere, i mjeru kroz koju se izražava procjena vrijednosti raznih vrsta roba, dobara, proizvoda, usluga i aktivnosti.

1 Crom = Zlato 0.0001634 ozt + Srebro 0.01 ozt + Platina 0.00012462 ozt + Paladij 0.00038096 ozt + Rodij 0.000085 ozt

Ovaj novčani sustav funkcionira na način da sveukupna količina novca u opticaju odgovara sveukupnoj količini proizvoda i usluga u opticaju. U njemu ne postoje dugovi opterećeni kamatama, pa sveukupni dug nikada nije veći od sveukupne količine novca u opticaju. Kako se po definiciji cromova vrijednost umjesto na odnosu prema nekoj službenoj nacionalnoj valuti bazira na kombinaciji fiksne količine pet plemenitih metala inkorporiranih u jednu košaricu, cromova kupovna moć je imuna na nacionalne monetarne politike, na globalne financijske trendove i na inflaciju.

Neverificirani Članovi su svi uredno registrirani sudionici - s ograničenim dozvolama, koji posluju s dobrim namjerama i u skladu s pravilima, ali nisu potvrdili svoj identitet na za to predviđeni način.

Verificirani Članovi su svi uredno registrirani sudionici - s punim dozvolama, koji su potvrdili svoj identitet na za to predviđen način, i posluju s dobrim namjerama te u skladu s pravilima.

Crom Broker je član koji radi na promociji ideje o ovoj alternativnoj valuti. On može registrirati nove članove čiju je privatnost obavezan štititi. Za svoj trud, određeni vremenski period prima naknadu u vidu provizije na financijskim aktivnostima članova koje je registrirao u sustav.

Crom Mjenjačnica Valuta je sastavni dio sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti kroz kojeg se obavlja zamjena valuta Dolar ($) i Euro (€) u Alternativnu Valutu Crom, i obratno.

Crom Beskamatni Kredit je bilo kakva vrsta posudbe Crom Alternativne Valute članova od sustava, na koju se ne naplaćuju kamate.

Račun "Operating Reserve Account" je fond čija je prisutnost neophodna u svrhu pokrivanja svih troškova efikasnog funkcioniranja i daljnjeg aktivnog razvoja sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti. Sredstva u fond pritječu iz mjesečne naplate troškova održavanja članskih računa, verifikacije članova, administrativnih troškova odobravanja beskamatnih kredita, napuštanja članskih računa s pozitivnim saldom i slično...

Isplata Godišnje Dividende je iznos ravnomjerno raspoređen na sve sudionike u sustavu osim neverificiranih članova, koji se ovisno o stanju Računa Operativnih Rezervi, prima u siječnju svake godine.

Crom Tržnica je mjesto na kojem se u obliku oglasa susreću ponuda i potražnja dobara, roba, proizvoda i usluga; tržnica na kojoj članovi prodaju, kupuju i trampe.

Oglasna Ploča je mjesto na kojem se javno objavljuju sve informacije vezane za Sustav Alternativne Valute Crom.


Registracija

Podaci koje ste priložili prilikom registracije i informacije koje komunicirate ostalim članovima, te vaše aktivnosti povezane sa sustavom, uključujući i ne limitirajući se samo na sadržaj vaših web stranica, vaše razmjene, potražnju i ponudu proizvoda i usluga; ne smiju biti lažne ili nedozvoljene prirode, obmanjujući ili netočni.

Registracijom na web sajt Udruge Crom Alternativna Razmjena postajete korisnik tih web stranica s pristupom objavljivanju sadržaja na forumu i alternativnim vijestima.

Registracijom u Sustav Alternativne Valute Crom postajete članom tog sustava.
Po jednom ljudskom biću je dozvoljeno otvoriti samo jedan račun tipa "Čovjek".

Registracijom u Udrugu Crom Alternativna Razmjena postajete članom te udruge. "Zahtjev Za Učlanjenje U Udrugu" je dostupan ovdje, ili unutar sustava alternativne valute, u glavnom izborniku s lijeve strane pod sekcijom "Personal Documents".


Privatnost

Administracija Sustava nikome neće dijeliti, prodavati, iznajmljivati ili otkrivati vaše osobne podatke bez vaše prethodne dozvole.

Svi osobni podaci su prikupljeni u dobroj vjeri i služe samo za kontaktiranje članova u svrhu njihovog efikasnog korišćenja svih omogućenih funkcija.

Sustav koristi SSL tehnologiju kako bi se spriječila krađa i presretanje protoka informacija.


Opća Pravila

Vaše prisustvo u Sustavu Alternativne Valute Crom ne smije:

- uključivati prodaju ukradenih stvari i falsifikata,

- sadržavati ili promovirati slikovnu i pisanu dječju pornografiju,

- stvarati obveze za Sustav Alternativne Valute Crom i Udrugu Crom Alternativna Razmjena ili narušavati njihovu dobru volju kroz i ne limitirajući se samo na povredu ovih pravila uključujući silovanje, hakiranje i modificiranje ili pokušavanje narušavanja sigurnosti i funkcioniranja usluga koje Udruga i Sustav nude.

Sudionici u sustavu za procjenu i razmjenu vrijednosti, garantiraju Administraciji Sustava pravo na istraživanje u slučajevima u kojima se osnovano sumnja da jedan ili više članova krše dogovorena pravila.

Članovi su u najkraćem mogućem roku dužni obavijestiti Administraciju Sustava o svim promjenama osobnih podataka koje su priložili prilikom procesa registracije.


Obavijesti

Članovi se slažu da Administracija Sustava može prihvatiti elektronički ili faksirani potpis kao originalni potpis.

Svaka obavijest na liniji sustav-član i obratno, smatra se valjano uručenom, ako je dostavljena osobno, poštom, faksom ili kroz sistem poruka unutar sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti, na broj ili adresu zavedenu u evidenciji članova Sustava Alternativne Valute Crom.


Omjer Vrijednosti I Tečaj Zamjene Crom - Dolar, Crom - Euro

Iako u definiciji valute euro nedostaju ključne informacije tko je njegov vlasnik i koliko čega vrijedi ili koju vrijednost predstavlja - slična situacija se odnosi i na dolar - kroz Crom Mjenjačnicu Valuta je u najboljoj namjeri i dobroj vjeri uspostavljen oficijalni vrijednosni omjer između croma i valuta dolar i euro.

Oficijalni tečaj zamjene croma za dolar i euro, i obratno - utvrđuje se na osnovu cijene izražene u dolarima ili eurima za košaricu plemenitih metala koja predstavlja fiksnu vrijednost 1 croma.

Zamjena novca funkcionira na principu dostupnosti - ako sustav ne raspolaže s dovoljnom količinom tražene valute, zamjenu novca nije moguće obaviti.


Ekonomska Pravednost, Razmjene I Oglasi

Svi članovi se obvezuju ponašati u duhu ekonomske korektnosti.

Niti jedan član nije dužan prihvatiti bilo kakav poziv ostalih sudionika na razmjenu proizvoda i usluga, ili sudjelovati s njima u bilo kakvoj vrsti transakcije.

Članovi sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti nisu dužni u oglasima izražavati cijene isključivo u cromima. Sredstvo razmjene je pitanje osobnog slobodnog izbora.


Porez

Sustav Alternativne Valute Crom je suvereni sustav za procjenu i razmjenu vrijednosti, koji nije i ne predstavlja bilo kakav dio bilo koje vrste nekog drugog nacionalnog ili internacionalnog monetarno financijskog sustava.

U svim razmjenama koje nisu obavljene kroz Alternativnu Valutu Crom kao sredstvo razmjene, sve osobne porezne obveze članova su isključivo njihova odgovornost. Sustav Alternativne Valute Crom na nikakav način nije povezan s poreznim vlastima, prema njima nema nikakvu obvezu, niti u njihovo ime smije ili prihvaća prikupljati porez.

U svim razmjenama obavljenim kroz Alternativnu Valutu Crom kao suvereno sredstvo razmjene, osim kad je riječ o zajednicama uredno registriranim u Sustav Alternativne Valute Crom koje članstvo u njima unutar ovog sustava uvjetuju nečim takvim ili sličnim, nitko na nikakav način nema nikakvo pravo nametati bilo kome bilo kakvu vrstu poreznih nameta.


Odgovornost

Članovi su u potpunosti odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti njihove lozinke, te za sve ono što se u sustavu odvija pod njihovom lozinkom. Članovi se slažu da će odmah obavijestiti Administraciju Sustava za svako neovlašteno korišćenje njihove lozinke ili računa, te se obvezuju da će pravilno izaći iz svake sekcije koja zahtjeva sigurnosne korake zaštićene sistemskom shemom.

Administracija sustava nije odgovorna za nikakav gubitak ili štetu nastalu vašim nepoštivanjem gore opisanog.

Uloga Sustava Alternativne Valute Crom je olakšati razmjene između članova. Vaše su razmjene, dogovori o razmjeni, kupoprodajni ugovori, transakcije i isporuke u potpunosti vaša odgovornost, uključujući kvalitetu proizvoda i usluga u ponudi te njihovu usklađenost s važećim standardizacijskim normama.


Prenosivost Prava I Obveza

Članstvo, prava i obveze nisu prenosivi na druge članove Sustava Alternativne Valute Crom.


Posudba Novca

Kao jedini stvarni proizvođači stvarnih vrijednosti - u sklopu Sustava Alternativne Valute Crom udruženi u zajednicu, članovi daju Administraciji Sustava pravo na proširenje kreditne ponude u obliku Crom Beskamatnih Kredita - bilo kom sudioniku koji je u procesu analize kreditnog zahtjeva ocijenjen sposobnim vratiti cjelokupni zatraženi iznos. Administracija Sustava ni u kojem slučaju nije obavezna odobriti Crom Beskamatni Kredit.

Ako zajmoprimac prekine isplaćivati Crom Beskamatni Kredit, shodno dogovorenim kreditnim uvjetima, aktivira se jamstveni mehanizam i Administracija Sustava uvrštava kreditni kolateral - nad kojim zajmoprimac više nema nikakvo pravo vlasništva - u prodajnu ponudu na Crom Tržnici. Od cijene koju plati kupac - novi vlasnik, iznos koji odgovara do tada uplaćenim kreditnim ratama prenosi se na račun bivšeg vlasnika, a ostatak vraća na Račun Sistema.


Financijske Obveze

U inicijalnoj razvojnoj fazi, Sustav Alternativne Valute Crom nije obavezan održavati konvertibilnost između Crom Alternativne Valute i svoje rezervne imovine u obliku plemenitih metala.

Članovi se slažu da računi u Crom Alternativnoj Valuti s pozitivnim saldom, ne predstavljaju nikakvu vrstu obveze Sustava Alternativne Valute Crom prema njima, već njihovo pravo da primaju proizvode i usluge iz ponude drugih sudionika koji prihvaćaju crom za platno sredstvo.

Članovi se slažu da negativni saldo na njihovim računima predstavlja njihovu obvezu prodaje proizvoda i usluga drugim sudionicima, ili zamjene valuta dolar ili euro u valutu crom, u iznosu navedenog minusa na računu.

U slučaju da neki član ne ispunjava svoje financijske obveze generirane kroz upotrebu Alternativne Valute Crom, potraživanja su naplativa u kombinaciji pet plemenitih metala koji predstavljaju cromovu fiksnu vrijednost, ili u bilo kojoj drugoj odgovarajućoj protuvrijednosti utvrđenoj naknadnim sudskim sporom ili međusobnim dogovorom dvije strane.


Prijateljsko Rješavanje Sporova I Arbitraža

Između članova, u slučaju 'defaulta' jedne ili obje strane, i bilo kakvog spora proizašlog iz nepoštivanja ugovora ili njegovog raskida, ugovorne strane će se obratiti Centru Za Prijateljsko Rješavanje Sporova ili Arbitražnom Centru kojeg su prethodno dogovorile u svom ugovoru - a koji će postupati u skladu s Pravilima O Arbitraži Međunarodne Trgovačka Komore.


Raskid Članstva

Sudionici Sustava Alternativne Valute Crom mogu raskinuti članstvo iz raznih razloga.
Proces raskidanja članstva:

- član je dužan pozitivni saldo na svom računu svesti na nulu u roku od 100 dana od podnošenja pismenog zahtjeva za raskid članstva. Član to može učiniti kupnjom proizvoda i usluga drugih članova. Crom Mjenjačnica Valuta zadržava pravo odbiti zamjenu valute crom u valutu dolar ili euro. Nakon isteka roka od 100 dana, član gubi sva prava naknade, njegov račun se zatvara, a saldo automatski prebacuje na Račun Operativnih Rezervi.

- član je dužan negativni saldo na svom računu dovesti na nulu u roku od 45 dana od podnošenja pismenog zahtjeva za raskid članstva. Član to može učiniti prodajom vlastitih proizvoda i usluga, ili zamjenom valuta dolar i euro za valutu crom. Nakon isteka roka od 45 dana, potraživanja su naplativa u kombinaciji pet plemenitih metala koji predstavljaju cromovu fiksnu vrijednost, ili u bilo kojoj drugoj odgovarajućoj protuvrijednosti utvrđenoj naknadnim sudskim sporom ili međusobnim dogovorom dvije strane.

Odlukom Administracije Sustava, članstvo može biti raskinuto samo fer i razumnim procesom provedenim u dobroj vjeri. Administracija je o tome dužna pismeno obavijestiti člana, najmanje 20 dana prije datuma određenog za prestanak članstva. Član ima pravo uputiti žalbu Administraciji, najmanje 10 dana prije datuma određenog za prestanak članstva. Odgovor Administracije na žalbu je konačan i ne može ga promijeniti niti jedan sud.

Ovisno o vrsti i težini povrede pravila, članu se mogu zamrznuti pristup računu i sve ostale funkcije; njegova sredstva eventualno mogu biti vraćena inicijalnim uplatnim računima, ili se saldo njegovog računa može prebaciti na Račun Operativnih Rezervi.


Napomena

Kao Odgovorni Administrator Sustava Alternativne Valute Crom, samo Udruga Crom Alternativna Razmjena ima pravo eventualno modificirati ova pravila i uvjete korišćenja. Navedene izmjene i dopune moraju biti komunicirane svim sudionicima kroz interni sistem poruka unutar sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti, i objavljene na Oglasnoj Ploči Udruge. Nakon 30 dana, modifikacije postaju efektivne i smatraju se prihvaćenima od strane svih sudionika koji u prethodnih 30 dana nisu zatražili raskid članstva.

U slučaju bilo kakvog spora koji između članova i Administracije Sustava može proizaći iz detalja nepokrivenih ovim ugovorom u koji se ulazi isključivo na dobrovoljnoj bazi, ugovorne strane će se obratiti Centru Za Prijateljsko Rješavanje Sporova ili Arbitražnom Centru koji će postupati u skladu s Pravilima O Arbitraži Međunarodne Trgovačka Komore.